Bitcoin (บิทคอยน์) จะเป็นฟองสบู่หรือไม่? – Uhas Podcast EP. 3

เจ้าของลิขสิทธิ์

Bitcoin (บิทคอยน์) จะเป็นฟองสบู่หรือไม่? Bitcoin (บิทคอยน์) จะเป็น ฟองสบู่ หรือไม่ คงเป็นคำถามที่อยู่ในใจของหลายคน เนื่องจากว่า ในอดีตบิทคอยน์ เคยขึ้นมาแตะราคา 700,000 บาท แล้วลงไปหลัก 100,000 กว่าบาท ในระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี ทำให้หลายคนรู้สึกกลัว เนื่องจากว่าตอนนี้ Bitcoin (บิทคอยน์) ขึ้นมากแตะระดับ 1,000,000 บาทแล้ว จะไปอย่างไรต่อ จะมีโอกาสลงมาเหมือนครั้งที่แล้วหรือไม่? ในวีดีโอนี้มีคำตอบ

(Visited 8 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

error: Content is protected !!