Forex รูปแบบ กราฟ Forex แต่ละแบบ แท่งเทียน รูปแบบต่างๆ ตอนท้าย by. Busforex

เจ้าของลิขสิทธิ์

Line chart กราฟเส้น คือ กราฟที่มีลักษณะเป็นเส้นเดี่ยวๆ ดูง่ายเพราะมีแต่เส้นเดี่ยวๆไม่ซับซ้อน โดยส่วนใหญ่จะใช้ราคาปิด (Close price) มา Plot ลงในรูปแบบกราฟ ต่อๆกัน เราจึงมองเห็นการเคลื่อนไหวโดยรวมของราคาได้อย่างชัดเจน แต่ไม่นิยมนำมาวิเคราะห์ทางปัจจัยเทคนิค เพราะเส้นกราฟบ่งบอกได้แค่ตำแหน่งของราคาเท่านั้น

Bar chart จะซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดหน่อย เพราะว่า Bar chart นั้น จะแสดงราคาเปิด (Open) , ราคาปิด (Close) , ราคาสูงสุดระหว่างวัน (High) และ ราคาต่ำสุดระหว่างวัน (Low)Bar chart เรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า “OHLC” chart หรือมาจากคำว่า Open, high, low, Close เป็นต้น

Candlesticks charts ตามชื่อตรงตัว เพราะเป็นชื่อแท่งเทียน ผู้คิดค้นคือชาวญี่ปุ่น รูปแบบกราฟประเภทนี้ จะให้ข้อมูลเหมือนกับ Bar chart แต่จะมีความแตกต่างกัน ตรงที่หน้าตาที่ไม่เหมือนกัน โดย Candlesticks charts หรือเราเรียกกันว่า กราฟแท่งเทียนนั้น ให้ข้อมูลทั้ง Open, High, Low และ Close ที่แตกต่างกันก็ คือ ในส่วนของตัวแท่งเทียนนั้น (body) หรือช่วงระหว่าง Open กับ Close นั้นจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมา และมีสีที่แตกต่างกัน โดยปกติ ถ้าวันที่ราคาปิด ต่ำกว่าราคาเปิด แท่งเทียนจะมีสี “ดำ” และถ้าราคาปิด สูงกว่าราคาเปิด แท่งเทียนจะมีสี “ขาว” กราฟแท่งเทียนนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถคาดเดารูปแบบที่จะเกิดขึ้นกับราคากราฟForexได้ เป็นต้น

(Visited 227 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

error: Content is protected !!