เทรดเดอร์ (Trader) คืออะไร? รู้จักประเภทของเทรดเดอร์

In this video

เทรดเดอร์ (Trader) หมายถึง ผู้ที่ทำการซื้อขายในตลาด Forex โดยการซื้อขายคู่เงิน มีส่วนต่างของราคาเป็นกำไร ซึ่งเทรดเดอร์ (Trader) มี 2 ประเภท ได้แก่

ประเภทของเทรดเดอร์ (Trader)

1. เทรดเดอร์ (Trader) วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental analysis)

เป็นเทรดเดอร์ (Trader) ที่นำการวิเคราะห์ปัจจัยฐานหรือนำข้อมูลต่างๆ มาอ้างอิงความเป็นไปได้ในการวิเคราะห์กราฟราคา  ซึ่งการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนี้มีรากฐานมาจากแนวความคิดที่ว่า “มูลค่าที่แท้จริง (Intrinsic value)”

2. เทรดเดอร์ (Trader) วิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค (Technical Analysis)

เป็นเทรดเดอร์ (Trader) ที่นำปัจจัยทางเทคนิค (Technical analysis) มาใช้ในการวิเคราะห์กราฟราคา เช่น การวิเคราะห์กราฟราคาด้วยสูตรคณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็น จิตวิทยาของนักลงทุนในตลาด เป็นต้น ซึ่งเทรดเดอร์ (Trader) ในตลาด Forex มากกว่า 80% เป็นเทรดเดอร์ที่วิเคราะห์กราฟราคาด้วยปัจจัยทางเทคนิค (เทรดเดอร์ที่ซื้อขายด้วย EA ก็จัดว่าเป็นเทรดเดอร์ที่วิเคราะห์กราฟราคาด้วยปัจจัยทางเทคนิค)

(Visited 7 times, 1 visits today)
error: Content is protected !!