รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี : Tax Return

เจ้าของลิขสิทธิ์

พักจากเรื่อง Forex มาทางความรู้ในเรื่องของเงินกันบ้างครับ เพราะก่อนที่เราจะลงทุน Forex ได้ เราก็ต้องมีเงินทุนเสียก่อน จะมีเงินทุนได้ ก็ต้องมาจากช่องทางของรายได้ก่อน ในช่วงนี้ อาจจะบอกไม่ได้อย่างชัดเจนว่า เศรษฐกิจดีหรือไม่ดี เพราะบางธุรกิจก็แจ้งว่าไม่ดี แต่บางธุรกิจก็บอกว่าดีมาก ดังนั้น เราจึงต้องปรับตัวเองก่อนเป็นอย่างแรกด้วยการ

“เพิ่มรายได้”  และ  “ลดรายจ่าย”

การลดรายจ่ายนั้น อยากให้เน้นหนักไปที่การปลดภาระหนี้สินก่อนเป็นอันดับแรก เพราะดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายไปกับหนี้สินนั้นค่อนข้างเยอะ และบางครั้งก็อาจมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลกำไรที่เราคาดหวังจากการลงทุนเสียอีก ที่ยังไม่ทราบแน่ชัดด้วยซ้ำว่าได้จริงหรือไม่ แต่การปลดภาระหนี้สินนั้นคือได้อย่างแน่ ๆ เลยครับ และเมื่อหมดหนี้สินก็ทำให้เรามีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งด้วย

โดยในคลิปได้ดึงข้อมูลมาจากกรมสรรพากร เกี่ยวกับเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี มีมากมายหลายรายการ แต่ได้ทำการเปลี่ยนตัวหนังสือเป็นสีเขียว สำหรับรายการที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับตนเอง หรือสามารถเรียนรู้กับช่องทางนั้น ๆ ได้ไม่ยากจนเกินไปนัก

และในช่วงหลังของคลิปก็จะแนะนำช่องทางในการฝากเงินในรูปแบบของสหกรณ์ เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุ้มค่า เพราะได้รับการยกเว้นภาษีด้วย ดอกเบี้ยที่ได้รับก็มากกว่าเงินฝากกับธนาคาร อีกทั้งยังมีประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์ในเรื่องของดอกเบี้ยเงินกู้ที่น้อยกว่าการกู้ผ่านทางธนาคาร และการอนุมัติในการกู้ก็ง่ายกว่ามาก จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มองได้ว่า เป็นช่องทางในการให้เงินทำงานอีกช่องหนึ่ง และยังเป็นทางเลือกในกรณีฉุกเฉินที่เราต้องการเงินอีกด้วยครับ

ทางออกในการเพิ่มรายได้ที่เหมาะสมสำหรับความคิดของผม คือ การเพิ่มรายได้จากช่องทาง Passive Income ถึงแม้ว่าในช่วงต้นอาจจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่ในระยะยาวนั้น จะให้เราได้ทั้งเรื่องของรายได้ และอิสระทางด้านเวลาครับ ซึ่งตัวผมเองก็กำลังเดินทางไปในส่วนของรายได้จาก Forex ด้วยเช่นเดียวกัน เริ่มออกเดินทางพร้อมกันในเวลานี้ก็ยังไม่สายเกินไปครับ ^ ^

มาชมคลิปเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีกันครับ

(Visited 9 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

error: Content is protected !!