สอนฟรี เอลเลียตเวฟ นับคลื่นให้ชื่นใจ | Ep.3/8 Impulse Wave

เจ้าของลิขสิทธิ์

หลักการของ Elliot Wave เกิดจากแนวคิด 3 แนวคิดมารวมกัน ก็คือ
1. Action = Reaction นั้นก็คือ การที่หุ้นจะขึ้น และลง นั้น เมื่อหุ้นขึ้นจจนเต็มที่แล้ว ก็จะถึงจุดที่มันต้องลง อีกอย่าง ในทางกลับกัน ถ้าหุ้นมันลงจนถึงจุดอิ่มตัวแล้ว มันก็จะพร้อมไปต่อ และทำรอบเป็นคลื่นต่อเนื่องไปเรื่อยๆ
2. คลื่น ประกอบด้วย ขาขึ้น 5 ลูก นับว่า 1-2-3-4-5 เรียกขาขึ้นว่า Impulse Wave และ ขาลง 3 ลูก นับ a-b-c เราเรียกขาลงหรือคลื่นขาลง นี้ว่า Corrective Wave
3. และหลักการสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ในวงจรหุ้นนั้น หรือวงจรตลาด 1 รอบ จะประกอบไปด้วย Impulse Wave และ Corrective Wave ตามนี้ไปตลอด ครับ ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับ

(Visited 1438 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

error: Content is protected !!