อยากมีกำไรใน Forex ระยะยาว ต้องมี 4 ข้อนี้!!

เจ้าของลิขสิทธิ์

4 ข้อ ที่จำเป็นสำหรับเทรดเดอร์ (Trader)

  1. ขยันหาความรู้และฝึกฝนอย่างหนัก

คือ ผู้ที่จะสามารถทำกำไรในตลาด Forex ได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ ซึ่งความรู้และประสบการณ์นั้นจะเป็นตัวชี้ความเสี่ยงได้ เช่น นักเทรด (Trader) ที่มีความรู้และประสบการณ์มากย่อมทำให้มีความเสี่ยงน้อย แต่ถ้าหากนักเทรด (Trader) ที่มีความรู้และประสบการณ์น้อยย่อมทำให้มีความเสี่ยงมาก นั่นเอง

2. หยุดการขาดทุน

คือ การ Stop Loss นั้น เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการซื้อขายหรือเทรด Forex เนื่องจากตลาด Forex เป็นตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงค่อนข้างจะไม่มีความแน่นอน หากไม่มีการ Stop Loss ก็มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนสูงมาก

3. ป้องกันผลกำไร

คือ ในกรณีที่การซื้อขายหรือเทรด Forex นั้น มีกำไรซึ่งเป็นที่พอใจแล้ว ให้ทำการขายเพื่อป้องกันผลกำไร หากปล่อยไว้เพื่อหวังกำไรที่มากขึ้น แต่ราคากลับดิ่งลงมาจะทำให้ผลกำไรที่เคยได้นั้นเสียไปด้วย อาจมีผลต่อจิตใจของนักเทรด (Trader)

4. มีระเบียบวินัยในการลงทุน

คือ นักเทรด (Trader) ที่ดี ควรจะมีการวางแผนการลงทุนที่ดี และมีระเบียบวินัยในการลงทุน โดยปฏิบัติตามแผนที่ตนเองได้วางไว้ หากทำการลงทุนหรือขายแบบตามใจตนเอง นอกจากจะทำให้ไม่ได้กำไรแล้ว ยังทำให้การเทรด Forex นั้น เป็นเพียงแค่การพนันอีกด้วย

(Visited 50 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

error: Content is protected !!