ประวัติและที่มาของตลาด Forex เข้าใจง่าย ไม่ถึง 2 นาที

เจ้าของลิขสิทธิ์

ประวัติ Forex

หลังจากที่ได้สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2  แต่ละประเทศจะต้องสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับประเทศของตนเองเป็นอย่างมาก จึงได้มีการจัดงานประชุมตัวแทนจากแต่ละประเทศมารวมกันถึง 29 ประเทศ ณ เมือง Bretton Woods เพื่อร่วมปรึกษาหาทางออกเกี่ยวกับภาวะทางการเงิน และได้เกิดข้อตกลงที่เป็นระบบเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งหนึ่งในนั้น ก็คือ อัตราการแลกเปลี่ยนที่ถูกกำหนดขึ้นมา นั่นคือ “กองทุนการเงินระหว่างประเทศ(IMF)”  และก่อตั้งขึ้นภายใต้ข้อตกลงของ Bretton Woods ซึ่งมีผลดำเนินการในปี พ.ศ. 2492 โดยมีผลทำให้อัตราแลกเปลี่ยนถูกกำหนดไว้อย่างตายตัว

ต่อมาเมื่อปลายปี พ.ศ. 2503 ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราแบบคงที่เริ่มสลายตัวลงไป เนื่องจากปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จนในปี พ.ศ. 2514 ประธานาธิบดีนิกสันแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ระงับการผูกขาดเงินดอลลาร์สหรัฐไว้กับทอง เพื่อแก้ไขการล่มสลายของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ที่รู้จักกันในนาม นิกสัน ช็อค (Nixon Shock) จนนำไปสู่ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราแบบลอยตัว ในต้นปี พ.ศ. 2516 และในปี พ.ศ. 2519 ทุกสกุลเงินหลักได้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราแบบตายตัวมาเป็นอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว ทำให้สามารถซื้อขายได้อย่างอิสระและราคาเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกลของตลาด จึงทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของตลาด Forex

(Visited 22 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

error: Content is protected !!