7 ข้อดีของการล็อคดาวน์กรุงเทพ และ 10 ข้อคิดในวิกฤตโรคระบาด Covid19

เจ้าของลิขสิทธิ์

     วันนี้พี่แดงไม่ได้มาพูดเรื่อง Forex นะครับ แต่ทุกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โรคระบาด Covid19 หรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตก็ตาม ล้วนแล้วแต่มีข้อคิดทั้งสิ้น ซึ่งในเหตุการณ์ล็อคดาวน์กรุงเทพครั้งนี้ พี่แดงก็ได้ข้อคิดเช่นเดียวกัน เป็นอย่างไร ลองติดตามฟังกันดูนะครับ

          ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะทำคลิป 10 ข้อคิดในวิกฤตโรคระบาดนี้เสียทีเดียว แต่พอดีเห็นว่า ครูที่สอนพิเศษลูกชายนั้น มีความคิดบวกสุด ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องเลื่อนสอบของเด็กมัธยมต้น อีกทั้งยั้งต้องหยุดการเรียนการสอนลงไปนั้น ทำให้พี่แดงลองคิดดูว่า แล้วเราสามารถมองให้เป็นข้อดีได้อย่างไรบ้าง เช่น

          * ทำให้เราได้ทบทวนชีวิตตัวเราเอง ว่าในช่วงที่ผ่านมา รายได้ รายจ่าย เงินออม หนี้สินของเราเป็นอย่างไร
          * เราได้มีโอกาสประเมินดูว่า องค์กรของเรามีความมั่นคงแค่ไหน ผู้นำของเรามีวิสัยทัศน์เป็นอย่างไร
          * มีเวลาได้อยู่กับครอบครัว
          * ได้มีโอกาสลองเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ ในช่วงเวลาว่าง ๆ ไม่ต้องทำงานประจำ
          * ได้ลองเทรด Forex แบบ Full Time โดยที่ไม่ต้องลาออก ที่สำคัญ ตอนนี้กราฟวิ่งกันน่าดูทีเดียว
          * วิกฤตทำให้หุ้นตก มีหลายตัวมูลค่าต่ำกว่าเจ้าของเสียอีก
          * ได้ลองใช้ชีวิตแบบพอเพียง สมถะ มีความสุขง่าย ๆ ไม่ต้องใช้เงิน

ในส่วนข้อคิดที่ได้จากวิกฤตโรคระบาดที่พี่แดงลองคิดออกมา คือ

          1. ความแน่นอน คือ ความไม่แน่นอน ทุกธุรกิจล้วนมีความเสี่ยง เราควรใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท
          2. อย่ามีรายได้เพียงแค่ช่องทางเดียว
          3. อย่าให้รายได้ช่องทางใดช่องทางหนึ่งมีสัดส่วนเกิน 50% ของรายได้ทั้งหมด
          4. การไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ
          5. มีเงินสำรองฉุกเฉินไว้ขั้นต่ำที่ 6 เดือน
          6. ประโยชน์แท้ กับ ประโยชน์เทียม
          7. ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
          8. อย่าตัดสินใครจากการกระทำของเค้า ในมุมมองของเราเพียงเท่านั้น หากเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน ก็อาจจะทำเหมือนกันก็ได้
          9. รับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่อสังคม ไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนหมู่มาก
         10. อย่ายอมแพ้ ชีวิตมีขึ้นก็มีลง มีลงก็ต้องมีขึ้น จงเตรียมตัวเองให้พร้อมอยู่เสมอ

(Visited 278 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

error: Content is protected !!