กราฟแท่งเทียน หรือ Candlestick chart คือ อะไร ?

เจ้าของลิขสิทธิ์

กราฟแท่งเทียน หรือ Candlestick chart คือ อะไร ?
กราฟแท่งเทียน เป็นกราฟที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์กราฟ Forex เพราะมีแหล่งข้อมูลหลากหลายทางด้านปัจจัยต่างๆที่เอื้ออำนวยต่อนักลงทุน กราฟแท่งเทียนมีหลากหลายรูปแบบมากในตลาด Forex วันนี้เราจะไปทำความรู้จักกราฟแท่งเทียนกันแบบละเอียดกันครับ

(Visited 242 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

error: Content is protected !!