กราฟแท่งเทียน หรือ Candlestick chart คือ อะไร ?

In this video

กราฟแท่งเทียน หรือ Candlestick chart คือ อะไร ?
กราฟแท่งเทียน เป็นกราฟที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์กราฟ Forex เพราะมีแหล่งข้อมูลหลากหลายทางด้านปัจจัยต่างๆที่เอื้ออำนวยต่อนักลงทุน กราฟแท่งเทียนมีหลากหลายรูปแบบมากในตลาด Forex วันนี้เราจะไปทำความรู้จักกราฟแท่งเทียนกันแบบละเอียดกันครับ

(Visited 6 times, 1 visits today)
error: Content is protected !!