Base Currency และ Quote Currency คืออะไร? – การเงินวันละคำ EP. 16

เจ้าของลิขสิทธิ์

Base Currency และ Quote Currency คืออะไร? BaseCurrency​ และ QuoteCurrency​ คืออะไร เป็นคำศัพท์พื้นฐานในการเทรด Forex ที่เทรดเดอร์ Forex จะต้องทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเทรด Forex เพราะนี่คือคำศัพท์พื้นฐาน Forex เป็นคำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับสกุลเงินที่คุณจะต้องรู้

(Visited 79 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

error: Content is protected !!