การเขียน Forex EA โดย FXPRO QUANT โดยเขียนอีเอให้ออกล็อตตามเปอร์เซ็นของเงินทุน

In this video

(Visited 7 times, 1 visits today)
error: Content is protected !!